Privacyverklaring

Privacyverklaring

M.i.v. 25 mei 2018 zijn nieuwe regels voor de bescherming van persoonsgegevens van kracht. Deze gelden ook voor organisaties zoals koren. In deze verklaring geven wij aan hoe Jedaja met uw persoonsgegevens omgaan.

Inschrijfformulier

Wanneer uw kind lid wordt van Jedaja, vult u een inschrijfformulier in. Hierop vindt u de persoonsgegevens die wij van uw kind bewaren. Deze gegevens worden niet digitaal verwerkt en niet aan derden ter beschikking gesteld. Ze worden alleen op papier opgeslagen in een map, die niet voor derden toegankelijk is.

Deze gegevens zijn nodig om informatie over het lidmaatschap en over activiteiten van Jedaja te kunnen delen. Behalve uw algemene persoonsgegevens (naam, adres, geboortedatum etc.) vragen we ook of u bij een kerkgenootschap bent aangesloten. Dit is van belang voor bijvoorbeeld de organisatie en planning van optredens en voor het werven van nieuwe leden.

Wanneer uw kind geen koorlid meer is, worden de formulieren onmiddellijk vernietigd.

Als u bezwaar hebt tegen de wijze waarop persoonsgegevens worden bewaard, of als u daar vragen over hebt, kunt u dat kenbaar maken.

Foto- en filmopnamen

Bij de inschrijving en aan het begin van elk koorseizoen ontvangt u ook een formulier waarop we u vragen om toestemming voor het maken van foto- en/of filmopnamen bij optredens en het plaatsen daarvan op onze website of op Facebook of bij persberichten.

Deze toestemming vragen we telkens voor een heel seizoen (september t/m juni).

Jedaja gaat zorgvuldig met deze foto’s en video’s om. Wij plaatsen geen beeldmateriaal waardoor koorleden schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen.

Uw toestemming geldt alleen voor beeldmateriaal dat in opdracht van Jedaja wordt gemaakt of door Jedaja wordt gedeeld. Vaak maken ouders ook foto’s of filmopnamen tijdens optredens. Jedaja heeft daar geen invloed op, maar wij vertrouwen erop dat ouders terughoudend zijn met het delen van beeldmateriaal op internet.

Wanneer u uw toestemming op enig moment of voor een bepaalde activiteit wilt intrekken, kunt u dat kenbaar maken.

Website

De website van Jedaja (www.kinderkoorjedaja.nl) wordt door een externe webmaster onderhouden. Met deze webmaster is een overeenkomst gesloten over de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens waar hij/zij toegang toe heeft (bijvoorbeeld gegevens van websitebezoekers, ingevulde contactformulieren, foto- en filmmateriaal). Als u deze overeenkomst wilt inzien, kan dat.

Datalek

Mochten wij ooit aanwijzingen krijgen dat er, ondanks onze voorzorgen, persoonsgegevens in onbevoegde handen zijn gekomen, wordt u daarover direct geïnformeerd en worden er maatregelen getroffen om herhaling te voorkomen.